НЕ СЪМ ЗДРАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

НЕ СЪМ ЗДРАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Налични ресурси

Съобщаване на странични ефекти

За подозирани странични ефекти, моля свържете се с националния здравен орган:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. Дамян Груев №8

София 1303

България

Tel.+359 2 890 34 17

Уебсайт: www.bda.bg

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Национален телефон:

Имейл:

[email protected]
HCP image

JCOVDEN®( преди това COVID-19 Vaccine Janssen)
ваксина срещу COVID-19
(Ad26.COV2-S [рекомбинантна]),
одобрена от EMA

CP-356503 Дата на изготвяне Ноември 2022