JEG ER IKKE SUNDHEDSPERSONALE

JEG ER IKKE SUNDHEDSPERSONALE

Tilgængelige ressourcer

Rapportering af bivirkninger

Ved formodning om bivirkninger skal du kontakte lægemiddelstyrelsen:

Lægemiddelstyrelsen:

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Flere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Flere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Lokalt nummer:

HCP image

JCOVDEN® (tidligere COVID-19 Vaccine Janssen)
COVID 19-vaccine (Ad26.COV2-S [rekombinant])
Godkendelse af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

04/2022 CP-308261