JCOVDEN® (aiemmin COVID-19 Vaccine Janssen)
covid-19-rokote (Ad26.COV2-S [rekombinantti])

patient icon

En ole terveydenhuollon ammattilainen

hcp icon

Olen terveydenhuollon ammattilainen

Haittavaikutusten raportointi

Ota yhteys kansalliseen lääkeviranomaiseen, jos epäilet haittavaikutusta:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

www-sivusto: www.fimea.fi

Lisätiedot

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Paikallinen numero:

Sähköposti:

[email protected]
covid image

 

Janssen-Cilag Oy

 

PL 15

02621 Espoo

Finland

 

04/2022 CP-308258