NEESMU VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS

NEESMU VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS

Pieejamie resursi

Ziņošana par blakusparādībām

Ja ir aizdomas par blakusparādībām, lūdzu, sazinieties ar valsts veselības aizsardzības iestādi:

Zāļu valsts aģentūra

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Papildinformācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm lūdzu, sazinieties ar mūsu COVID-19 vakcīnas atbalsta centru, kurš ir pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā:

Papildinformācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm vai iesniegtu sūdzību par produkta kvalitāti, lūdzu, sazinieties ar mūsu COVID-19 vakcīnas atbalsta centru, kurš ir pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā:

Bezmaksas tālruņa numurs:

Vietējais tālruņa numurs:

HCP image

COVID-19 Vaccine Janssen

COVID-19 vakcīna (Ad26.COV2-S [rekombinanta]) ko apstiprinājusi EZA

CP-209856