JCOVDEN® (tidligere COVID-19 Vaccine Janssen)
covid-19-vaksine (Ad26.COV2-S [rekombinant])

patient icon

Jeg er ikke helsepersonell

hcp icon

Jeg er helsepersonell

Rapportering av bivirkninger

For mistenkte bivirkninger, kontakt nasjonal legemiddelmyndighet.

Mer informasjon

Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:

Lokalt nummer

covid image

Janssen-Cilag AS

 

Postboks 144, 1325 Lysaker

04/2022 CP-308262