JCOVDEN® (poprzednio COVID-19 Vaccine Janssen)
Szczepionka przeciw COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinowana])

patient icon

Nie jestem pracownikiem ochrony zdrowia

hcp icon

Jestem pracownikiem ochrony zdrowia

Zgłaszanie działań niepożądanych

W przypadku podejrzenia działań niepożądanych, prosimy o kontakt z krajową instytucją nadzorującą:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel:+48 22 49 21 301

faks: +48 22 49 21 309

Strona internetowa: smz.ezdrowie.gov.pl

Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Numer lokalny:

covid image

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

 

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

CP-356392 - listopad 2022