Този уебсайт ще бъде актуализиран когато информация за ваксината срещу JCOVDEN®( преди това COVID-19 Vaccine Janssen) е налична за други местоположения.

close icon

JCOVDEN®( преди това COVID-19 Vaccine Janssen)
ваксина срещу COVID-19 (Ad26.COV2-S [рекомбинантна])

Изберете Вашето местоположение и език

Mecтоположение и език…

Submit chevron right
CP-308255 Дата на изготвяне Април 2022