ЗДРАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЪМ

ЗДРАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЪМ

Налични ресурси

Съобщаване на странични ефекти

За подозирани странични ефекти, моля свържете се с националния здравен орган:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. Дамян Груев №8

София 1303

България

Tel.+359 2 890 34 17

Уебсайт: www.bda.bg

Допълнителна информация

За всякаква информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с нашия контактен център предназначен специално за нашата ваксина срещу COVID-19, който работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата:

Допълнителна информация

За всякаква информация относно този лекарствен продукт, включително оплакване, свързано с качеството на продукта, моля, свържете се с нашия контактен център специално предназначен за нашата ваксина срещу COVID19, който работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата:

Безплатен телефон:

Национален телефон:

Имейл:

[email protected]
HCP image

JCOVDEN®( преди това COVID-19 Vaccine Janssen)
ваксина срещу COVID-19
(Ad26.COV2-S [рекомбинантна]),
одобрена от EMA

CP-308255 Дата на изготвяне Април 2022