JCOVDEN®( преди това COVID-19 Vaccine Janssen)
ваксина срещу COVID-19 (Ad26.COV2-S [рекомбинантна])

patient icon

Не съм здравен специалист

hcp icon

Здравен специалист съм

Съобщаване на странични ефекти

За подозирани странични ефекти, моля свържете се с националния здравен орган:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. Дамян Груев №8

София 1303

България

Tel.+359 2 890 34 17

Уебсайт: www.bda.bg

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Национален телефон:

Имейл:

[email protected]
covid image

Джонсън & Джонсън България ЕООД

 

ж-к Младост 4, Бизнес Парк София,

сграда 4, ет. 1, 1766 гр. София

CP-356503 Дата на изготвяне Ноември 2022