JSEM ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

JSEM ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

DOSTUPNÉ ZDROJE

Hlášení nežádoucích účinků

V případě podezření na nežádoucí účinky kontaktujte příslušný lékový úřad:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Další informace

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Další informace

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Místní číslo:

HCP image

JCOVDEN® (dříve COVID-19 Vaccine Janssen)
Vakcína proti COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinantní])
Schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA)

CP-356353, listopad 2022