JCOVDEN® (dříve COVID-19 Vaccine Janssen)
Vakcína proti onemocnění COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinantní])

patient icon

Nejsem zdravotnický pracovník

hcp icon

Jsem zdravotnický pracovník

Hlášení nežádoucích účinků

V případě podezření na nežádoucí účinky kontaktujte příslušný lékový úřad:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Další informace

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Místní číslo:

covid image

Janssen - Cilag s.r.o.

 

Walterovo náměstí 329/1,

158 00 Praha 5,

Česká republika

CP-356353, listopad 2022