JCOVDEN® (dříve COVID-19 Vaccine Janssen)
Vakcína proti onemocnění COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinantní])

patient icon

Nejsem zdravotnický pracovník

hcp icon

Jsem zdravotnický pracovník

Hlášení nežádoucích účinků

V případě podezření na nežádoucí účinky kontaktujte příslušný lékový úřad:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Další informace

Pro jakékoliv informace o tomto léčivém přípravku včetně stížnosti na kvalitu přípravku kontaktujte, prosím, naše kontaktní centrum pro vakcínu proti onemocnění COVID-19, které je k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu:

Bezplatné telefonní číslo:

Místní číslo:

covid image

Janssen - Cilag s.r.o.

 

Walterovo náměstí 329/1,

158 00 Praha 5,

Česká republika

CP-309435, duben 2022