JCOVDEN® (tidigare COVID-19 Vaccine Janssen)
Vaccin mot covid‑19 (Ad26.COV2‑S [rekombinant])

patient icon

Jag är inte hälso-och sjukvårdspersonal

hcp icon

Jag är hälso-och sjukvårdspersonal

Rapportering av biverkningar

Vid misstänkta biverkningar, kontakta nationell läkemedelsmyndighet:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

 

Mer information

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Lokalt nummer:

covid image

Janssen-Cilag AB

 

Box 4042

SE-16904 Solna

 

 

 

 

04/2022 CP-308260