NISEM ZDRAVSTVENI DELAVEC

NISEM ZDRAVSTVENI DELAVEC

Razpoložljivi viri

Poročanje o neželenih učinkih

Podrobnejše informacije glede poročanja domnevnih neželenih učinkov so na voljo na spletni strani Javne agencije republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Navodila za zdravstvene delavce pa so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Več informacij

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Več informacij

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Lokalna telefonska številka:

E-pošta:

[email protected]
HCP image

JCOVDEN® (prej COVID-19 Vaccine Janssen)


Odobritev Evropske agencije za zdravila (EMA) za COVID-19 Vaccine Janssen (Ad26.COV2-S [rekombinantno]) cepivo proti COVID-19.

CP-209538 – november 2022