JCOVDEN® (prej COVID-19 Vaccine Janssen)
cepivo proti COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinantno])

patient icon

Nisem zdravstveni delavec

hcp icon

Sem zdravstveni delavec

Poročanje o neželenih učinkih

Podrobnejše informacije glede poročanja domnevnih neželenih učinkov so na voljo na spletni strani Javne agencije republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Navodila za zdravstvene delavce pa so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Več informacij

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Lokalna telefonska številka:

E-pošta:

[email protected]
covid image

Johnson & Johnson, d. o. o.

 

Šmartinska cesta 53

1000 Ljubljana

Slovenija

CP-209538 – november 2022