JCOVDEN® (tidligere COVID-19 Vaccine Janssen)
COVID‑19-vaccine (Ad26.COV2‑S [rekombinant])

patient icon

Jeg er ikke sundhedspersonale

hcp icon

Jeg er sundhedspersonale

Rapportering af bivirkninger

Ved formodning om bivirkninger skal du kontakte lægemiddelstyrelsen:

Lægemiddelstyrelsen:

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Flere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Lokalt nummer:

covid image

Janssen-Cilag A/S

 

Bregnerødvej 133

3460 Birkerød

Danmark

04/2022 CP-308261